مقالات

آذر ۱۱, ۱۳۹۵

چگونه یک مانیتور خوب برای بازی انتخاب کنیم؟

حتی اگر اهل بازی‌های ویدیویی هم نباشید، مطمئنا گوش‌تان به اسم «ماین‌کرفت» خورده است؛ بازی‌ای که میلیون‌ها نفر را
آذر ۱۱, ۱۳۹۵
راهنمای انتخاب مانیتور

سه قانون طلایی برای خرید مانیتور

حتی اگر اهل بازی‌های ویدیویی هم نباشید، مطمئنا گوش‌تان به اسم «ماین‌کرفت» خورده است؛ بازی‌ای که میلیون‌ها نفر را
آذر ۱۱, ۱۳۹۵
راهنمای خرید مانیتور برای طراحان

راهنمای انتخاب مانیتور برای گرافیستها و طراحان

حتی اگر اهل بازی‌های ویدیویی هم نباشید، مطمئنا گوش‌تان به اسم «ماین‌کرفت» خورده است؛ بازی‌ای که میلیون‌ها نفر را
تایید