مقالات

آذر ۱۱, ۱۳۹۵
راهنمای خرید مانیتور برای طراحان

راهنمای انتخاب مانیتور برای گرافیستها و طراحان

حتی اگر اهل بازی‌های ویدیویی هم نباشید، مطمئنا گوش‌تان به اسم «ماین‌کرفت» خورده است؛ بازی‌ای که میلیون‌ها نفر را